Vormen van begeleiding en ondersteuning

Behoeftegerichte aanpak

De aanpak van Adamas is behoeftegericht; iedere gast krijgt alle ruimte om zelf aan te geven aan welke vorm van ondersteuning behoefte bestaat. Deze kan bestaan uit (een combinatie van) activiteiten op het gebied van:

  • Inloop: men kan zonder afspraak binnenlopen voor een kop koffie, een luisterend oor en contact
  • Lotgenotencontact: Groepsbijeenkomsten voor jonge vrouwen, mannen, naasten en nabestaanden 
  • Bewegen, ontspannen en verwennen: Zwemmen, yoga, wandelen, massage of tips voor uiterlijke verzorging bij kanker etc
  • Creativiteit: beeldende vormgeving, schrijven etc
  • Informatie en inloopspreekuren: lezingen i.s.m. het Spaarne Gasthuis, infotheek, spreekuren van patiëntenverenigingen etc
  • Therapeutische begeleiding: oedeemtherapie, psychosomatische oncologiefysiotherapie, lichaamsgerichte traumatherapie, Gestalttherapie, integratieve kinder- en jongerentherapie en coaching bij relationele problemen
  • Verdieping: mindfulness, bijeenkomsten over zingeving etc
Tevens organiseert het inloophuis evenementen om psycho-oncologische zorg en ondersteuning onder de aandacht te brengen, waaronder een modeshow voor vrouwen met en na borstkanker en een herdenkingsdienst voor nabestaanden.