Nalatenschap

Nalaten: erfstelling of legatering

Nadenken over het moment dat je er niet meer bent is geen makkelijk onderwerp. Zeker wanneer je ziek bent, of als een van je dierbaren ziek is of is overleden. Maar heb je er ook weleens bij stilgestaan dat je na je dood ook van betekenis kunt zijn voor anderen? Door aan Adamas na te laten kun je ervoor zorgen dat in de toekomst ook andere gasten bij Adamas kracht en steun kunnen vinden.

Of het nu gaat om kleine of grote bedragen, we zijn ontzettend dankbaar voor elke vorm van financiële steun. Wij aanvaarden elke nalatenschap beneficiair: omdat we een door de overheid erkende instelling zijn (ANBI) hoeft Adamas geen erfbelasting te betalen over het nagelaten bedrag. Je schenking komt dus volledig ten goede aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

Hoe werkt het? 
Je kunt Adamas Inloophuis in je testament opnemen door middel van een erfstelling of een legaat.

Als je het Adamas Inloophuis als (mede)erfgenaam opneemt in je testament - dit heet erfstelling - ontvangt het Adamas Inloophuis een percentage van je nalatenschap. Je beslist zelf welk percentage dat is.

Met een legaat geef je aan dat je een vast geldbedrag of een bepaald goed aan het inloophuis nalaat, bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille. Een notaris kan je nader adviseren over de mogelijkheden van legateren.

Informatie voor een notaris:
Statutaire naam van het Adamas Inloophuis:
Stichting Adamas Inloophuis
Gevestigd te Nieuw-Vennep, Eugenie Prevenaireweg 61, 2151 BB
Inschrijfnummer KvK 34262178