Go To Top

Ondersteun het Adamas Inloophuis met een donatie. Maandelijks of eenmalig: alle beetje helpen om samen kinderen en volwassenen die met kanker zijn geconfronteerd weer in hun kracht te zetten.

Liever zelf overmaken?

Je kunt een bijdrage overmaken naar:

  IBAN NL08RABO0129848379
  t.n.v. de Stichting Adamas InloophuisANBI

Het Adamas Inloophuis heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie