Publicaties

Folders

Jaarverslagen

Jaarplannen

Onderzoek t.b.v. Adamas

 • Onderzoek naar meerwaarde inloophuizen | januari 2019 - download pdf
 • Onderzoek naar meerwaarde inloophuizen / factsheet Adamas | januari 2019 - download pdf
 • Bezoekerstevredenheid onderzoek | maart 2015 - download pdf
 • Nulmeting naam- en inhoudsbekendheid | januari 2015 - download pdf

Wetenschappelijk onderzoek

 • Onderzoek naar meerwaarde inloophuizen | januari 2019 - download pdf
 • Evaluatie psychosociale begeleiding Adamas Inloophuis 2007 - 2008 | Ninke van Leeuwen, Hester van Liempt, Adriaan Visser & Ercolie Bossema | maart 2009
  download pdf

Wetenschappelijke artikelen en tijdschriftartikelen

 • Interview met Lily Nieuwenhuizen, Supplement, actuele informatie over complementaire behandelwijzen | november 2010
  download pdf
 • Evaluatie van psychosociale begeleiding bij mensen met kanker - Waardering, ervaren effecten en kwaliteit van leven, Ninke van Leeuwen & Hester van Liempt | Masterthesis Klinische en Gezondheidspsychologie (Universiteit Utrecht) | april 2009
  download pdf
 • Simpele zorg voor complexe problemen? en De betekenis van inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten: ontstaan, gebruik, behoefte en waardering (Nederlands Tijdschrift voor Oncologie 2009, nummer 6)
  download pdf
 • Inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten (Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 2009, nummer 7)
  download pdf
 • Het systemisch fenomenologische denken: toepassing op gezinnen met een zieke, Petra Penning en Adriaan Visser (Psychosociale Oncologie 2009, jaargang 17, nummer 3 - p34-35)
  download pdf
 • Kankerzooi! (Psychosociale Oncologie 2009, jaargang 17, nummer 3 - p31-32)
  download pdf
 • Reacties op de stelling 'Zorgverleners in de psychosociale oncologie zijn niet verantwoordelijk voor de familie van kankerpatiënten' (Psychosociale Oncologie 2009, jaargang 17, nummer 3 - p10-11)
  download pdf