Waarom is Adamas voor jou belangrijk

Dat een inloophuis belangrijk is voor de ondersteuning bij je proces met kanker is bij jou bekend. Helaas weet nog lang niet iedereen wat de toegevoegde waarde is van inloophuizen. Het KWF heeft samen met 8 inloophuizen (waaronder Adamas) onderzoek gedaan wat de toegevoegde waarde is van inloophuizen. Voor patienten, naasten en nabestaanden, maar ook voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgverleners. Uit het onderzoek moet blijken wat de maatschappelijke effecten van IPSO Inloophuizen op landelijk niveau zijn. Daarbij kijken we onder andere naar effecten voor bezoekers van inloophuizen, maar ook naar effecten voor bijvoorbeeld gemeenten of zorgverzekeraars (zoals eventuele kostenbesparingen).

We missen alleen nog de mening van onze (oud)bezoekers. Dat maakt het onderzoek compleet. Daarom zouden we je willen vragen of je ajb de vragenlijst in zou willen willen. Het invullen duurt 10 - 15 minuten. 

https://www.surveymonkey.com/r/inloophuizen 

let op; 
Er zijn drie verschillende vragenlijsten ontwikkeld, namelijk voor:
1. (Ex-)kankerpatiënten
2. Naasten
3. Nabestaanden
Wanneer je op de link klikt van de vragenlijst, kan je zelf kiezen welk vragenlijst het meest op jou van toepassing is.

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de test. 
namens alle coördinatoren van Adamas