Wanneer je behoefte hebt aan specifieke of intensievere begeleiding kun je na een intakegesprek worden doorverwezen naar een van de therapeuten die aan het Adamas Inloophuis zijn verbonden. Zij zijn, elk binnen hun eigen discipline, gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met kanker en hun naasten. De therapeuten houden zowel binnen het inloophuis als in hun eigen praktijk consult.