Informatie voor ouders

De diagnose kanker heeft een enorme impact op alle gezinsleden en op het gezin als geheel. Voor jonge kinderen kan de turbulente periode die volgt veel onrust en verwarring met zich meebrengen. In het Adamas Inloophuis worden zij verwelkomd door vrijwilligers die – vaak uit ervaring – weten wat het betekent om op jonge leeftijd met kanker geconfronteerd te zijn. Je kind krijgt er alle ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen en om aan te geven wat het nodig heeft om beter met de situatie om te gaan, bijvoorbeeld:
  • in contact komen met kinderen die hetzelfde meemaken
  • gedachten en gevoelens uiten door middel van schilderen of tekenen
  • stoom afblazen tijdens een sportieve, creatieve of ontspannende workshop
Natuurlijk kunnen kinderen ook juist naar het inloophuis komen om even niet met de ziekte bezig te zijn, maar gewoon gezellig samen te ontspannen en leuke dingen te doen.

Elk kind reageert anders

De reactie van kinderen op kanker hangt af van onder meer hun leeftijd, karakter en ontwikkelingsfase. Sommige kinderen nemen hun ouders ongevraagd (zorg)taken uit handen en proberen hen zo veel mogelijk te ontzien. Anderen trekken juist de aandacht naar zich toe door opstandig gedrag te vertonen. Weer anderen krijgen slaapproblemen of lichamelijke klachten. Ook komt het voor dat kinderen zich lange tijd prima handhaven en pas aan verwerking toekomen als het voor hen weer ‘veilig’ voelt. Meestal is dit op het moment waarop de volwassenen om hen heen de draad weer oppakken. Het is belangrijk dat binnen het gezin ruimte en respect is voor de verschillende manieren waarop de gezinsleden met de situatie omgaan.

KidsClub, ChillClub en Chill+

Op de bovenetage van het inloophuis kunnen kinderen en jongeren elkaar ontmoeten: 
Ook worden regelmatig uitstapjes voor de kinderen georganiseerd.

Doe boekjes voor kinderen

Doe-Boekje voor kinderen wiens ouder kanker heeft. In dit boekje wordt verteld over de ziekte kanker en het ziekenhuis, zodat je kind beter begrijpt wat er aan de hand is. Maar dit boekje gaat ook over hoe het voor je kind is dat papa of mama kanker heeft. Over hoe je zich kunnen voelen, over thuis en school en over wat jhen mogelijk kan helpen. In het Doe-boek kan je kind lezen, tekenen, kleuren, plakken en schrijven.
Alles bij elkaar praat pakket, een Doe-boek voor kinderen "praten over ziek zijn", wanneer vader/moeder of broer/zus kanker heeft. Voor de iets oudere kinderen die al goed zelf kunnen lezen. Een Doe-boek met opdrachten met een doel en verdieping. 

Intensievere begeleiding

Wanneer een kind door de confrontatie met kanker echt uit evenwicht is geraakt kan intensievere begeleiding nodig zijn. Die wordt geboden door een integratief kinder- of jeugdtherapeut die aan het inloophuis verbonden is. De therapeut heeft geen oordeel over het gedrag van je kind maar creëert een veilige, vertrouwelijke omgeving waarin het zich onvoorwaardelijk kan uiten zonder bang te hoeven zijn iemand daarmee te kwetsen. Als je kind niet zo van praten houdt, kan het zich uiten door creatieve expressie of, bij kleine kinderen, door een knuffeldier of Playmobilpoppetjes het verhaal te laten uitbeelden. Bij interesse denken wij graag mee. 

Gezinsbegeleiding

Ieder mens reageert anders op onzekerheid en verdriet. Dat kan tussen ouders en kinderen best weleens leiden tot spanningen. De therapeut kan het hele gezin begeleiden bij het accepteren en respecteren van ieders individuele verwerkingsproces. Een stevige (thuis)basis is in roerige tijden tenslotte heel belangrijk!

Kosten en vergoeding

Deelname aan de jeugdactiviteiten is gratis. De kosten van begeleiding door de integratief kinder- of jongerentherapeut kunnen deels of volledig in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de (aanvullende) ziektekostenverzekering.